Toteutusvinkki 1

Lauma osallistuu taimien istutukseen isommassa talkootapahtumassa.