Toteutusvinkki 1

Jokainen toimii vuorollaan ryhmän johtajana pienissä esimerkkijohtamistilanteissa. Kouluttaja kuvailee tilanteen (alla esimerkkejä) koko ryhmälle. Ryhmäläisille jaetaan roolit ja he näyttelevät kouluttajan antaman tilanteen. Johtajan pitää toimia tilanteessa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kouluttaja keskeyttää harjoituksen sopivassa kohdassa. Tämän jälkeen harjoituksessa johtajana toiminut ensin itse arvioi omaa toimintaansa ja sen jälkeen kouluttajat sekä muut samoajat nostavat esille niitä johtamiskäytänteitä, jotka toimivat hyvin kyseisessä tilanteessa kyseisen ikäkauden kanssa. Vinkkejä kannattaa koota yhteen muistilistaksi johtamisharjoittelua varten. Mikäli kurssilaiset eivät innostu näyttelemisestä, voidaan esimerkkitilanteet käydä läpi keskustellen.Esimerkkejä tilanteista: Lipunnosto, jossa on mukana häliseviä tarpojia. Seikkailijoiden kisavartion johtaminen rastilla. Kesäleirin iltatoimet