Toteutusvinkki 1

Samoajat miettivät miten tehtäviä voi jakaa vartiossa, jotta kaikki
osallistuvat ryhmän toimintaan. Tärkeää ryhmän toiminnan kannalta on,
että yhdessä päättämistä harjoitellaan alusta asti ja alussa sovitaan
säännöt yhdessä.