Toteutusvinkki 1

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuskokonaisuuden seikkailijoille heidän kokouksessaan. Ottakaa yhteyttä lippukunnan seikkailijavastavaan tai sampoihin. Selvittäkää, minkälaisen asian opettamiseen joukkueet kaipaavat apua. Kyseessä voi olla esimerkiksi suunnistuskoulutus ja suunnistusradan tekeminen seikkailijoille tai jonkin seikkailijoiden taitomerkin ympärille rakennettu kokonaisuus. Sopikaa yhdessä luotsinne tai seikkailijoiden johtajien kanssa johtamistehtävänne tavoitteet ja aikataulu. Varatkaa riittävästi aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla ja kerraten. Esitelkää suunnitelmanne etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käyttäkää myös kokonaisuutenne jälkeen aikaa siihen, että arvioitte miten johtamistehtävänne onnistui.