Toteutusvinkki 1

Järjestämme lippukunnassamme tai alueellamme jonkin uudenlaisen tapahtuman samoajille. Miettikää, minkälaiseen samoajatapahtumaan haluaisitte osallistua ja järjestäkää sellainen lippukuntanne tai alueenne samoajille. Jos tapahtuma on isommalle porukalle kuin omalle ryhmällenne, varatkaa vapaa ajankohta riittävän aikaisin. Miettikää yhdessä luotsinne kanssa tapahtumallenne tavoitteet ja muistakaa myös jälkikäteen tutkailla tavoitteiden onnistumista. Varatkaa riittäväsi aikaa tapahtuman suunnitteluun ja sekä valmistelutöihin, esimerkiksi mahdollisiin ruokahankintoihin, paikkavarauksiin ja mainostuksiin. Myös jälkityöt vaativat oman aikansa. Tapahtuman aikana te olette sen johdossa. Pyytäkää tarvittaessa luotsiltanne apua tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.