Toteutusvinkki 1

Vartionjohtaja kerää kuvia erilaisista pilvistä ja niihin liittyvistä sääennusteista. Muiden samoajien tehtävänä on arvuutella, millaista säätä mikäkin pilvityyppi ennustaa.