Toteutusvinkki 1

Tämä tehtävä kannattaa tehdä heti aktiviteetin alussa ennen kuin turvallisuusohjeisiin ja –sääntöihin on tutustuttu. Luotsi kerää erilaisia kuvia tai tekstejä, joiden väittämät ovat oikein tai väärin. Jokaiselle samoajaparille jaetaan muutama kuva. Pari miettii ensin itse, onko väittämä oikein vai väärin. Kuvat ja väittämät puretaan yhdessä keskustellen.