Toteutusvinkki 1

Vastaamme jostain lippukuntaleirin ohjelman osa-alueesta. Vastatkaa esimerkiksi yhden leiripäivän ohjelmasta kokonaan tai jonkin tietyn ikäkauden ohjelmasta koko leirin aikana.