Toteutusvinkki 1

Apukysymyksiä evästauolle:
Tauon päivämäärä: Keitä on mukana arvioimassa:
Mitä tehtiin? Toteutuiko toimintasuunnitelma? Mikä jäi kesken? Miksi? Missä onnistuimme partiovuoden aikana? Mitä olisi pitänyt tehdä toisin? Mitkä ovat vartiomme vahvuudet? Missä meillä on opittavaa? Milloin arvioimme seuraavan kerran?