Toteutusvinkki 1

Osallistun leikkikurssille. Lippukuntasi koulutusvastaava osaa kertoa, milloin piirissäsi järjestetään leikkikursseja. Jos leikkikurssia ei omasta piiristä löydy, miettikää KoVan kanssa, otatteko yhteyttä piirin, jotta piiri järjestäisi sellaisen vai onnistuisiko kenties osallistuminen jonkin toisen piirin kurssiin.