Toteutusvinkki 1

Tietoja erilaisista partiotaitokilpailuista löytyy muun muassa piirin nettisivuilta, lehdestä ja toimintakalenterista.