Toteutusvinkki 1

Mietimme, mitä tapaturmia voi sattua vaelluksella. Harjoittelemme ensiaputaitoja tällaisten tilanteiden varalta ja kokoamme ensiapulaukun vaellusta varten. Yrittäkää pakata ensiapulaukkuun kaikki tarvittava, mutta silti niin, ettei se paina liikaa/vie tilaa. Jos ette itse ole käyneet vielä ensiapukurssia, voitte pyytää jonkun kurssin käyneen johtajan kokoukseenne opettamaan teille ensiaputaitoja.