Metsänhoito

Tutustumme suomalaiseen metsänhoitoon. Paikallinen metsänhoitoyhdistys, metsästysseura tai riistanhoitoyhdistys ovat hyviä tietolähteitä ja niistä voi pyytää myös henkilön kertomaan. Netistä löydät yhteystiedot paikallisiin yhdistyksiin. Metsäretki, jolla tutustutaan käytännön työhön, on suositeltavaa. Myös osallistuminen metsänistutukseen, metsän harvennukseen, hirvenajoon, riistakolmiolaskentaan, hirvitornin rakentamiseen tai riistanruokintapaikan ylläpitoon on mielenkiintoinen kokemus.

Metsäosaajan osaamismerkki:

HAMK Metsätalous -toteutusvinkki