Toteutusvinkki 1

Tutustun minulle vieraaseen seurakunnan työmuotoon, esimerkiksi nuorisotyöhön tai diakoniatyöhön. Tutustumisen voi toteuttaa kutsumalla kyseisen työalan työntekijän koloiltaan vieraaksi ja valmistelemalla hänen työalaan liittyviä kysymyksiä. Seurakunnan toimintamuotoihin pääsee helposti myös tutustumaan osallistumalla niihin. Esimerkiksi diakoniatyön eri puolista saa käsityksen osallistumalla esimerkiksi Yhteisvastuu-keräykseen kerääjän roolissa, ulkoiluttamalla vanhuksia diakoniatoimijoiden kanssa ja tarjoutumalla järjestelyavuksi vähävaraisille tarkoitettuun seurakunnan vaatevarastoon. Kyseisen työalan työntekijä osaa parhaiten kertoa, mitä työmuotoja omassa seurakunnassa on.