Toteutusvinkki 1

Osallistun kuntorasteille tai suunnistuskilpailuun yksin tai parin kanssa.