Toteutusvinkki 1

Seuraan viikon ajan kuinka paljon liikun huomaamattani eli teen hyötyliikuntaa. Vertailemme toistemme hyötyliikunnan määrää ja laatua sekä mietimme, miten voisimme lisätä hyötyliikuntaa omassa arjessamme. Ideoita liikunnan lisäämiseksi saamme muun muassa toisiltamme tai netistä.