Toteutusvinkki 1

Sähköinen kalenteri: Luomme ryhmälle yhdessä sähköisen kalenterin, johon annetaan kaikille vartion jäsenille käyttöoikeus. Jaamme sen näkymään käyttämissämme mobiililaitteissa. Kalenteriin lisätään kaikki vartiota koskevat tapahtumat. Tutkimme mitä muita sähköisiä kalentereita partiossa on. Asetan sopivat sähköiset kalenterit käyttööni.