Toteutusvinkki 1

Sampo käy läpi partiotapoja ja niiden taustoja. Miksi kätellään vasemmalla kädellä? Kuinka tehdään partiotervehdys? Joukkue tutustuu myös lipun tervehtimiseen. Seikkailijat tutustuvat huutokulttuuriin. Seikkailijat huutavat lippukunnan omaa huutoa ja laulavat partio- ja ruokalauluja.

Yhdessä kokouksessa voi pitää partiotapatietoiskun, mutta partiotapoja ja historiaa kannattaa ottaa esille myös pieninä paloina, toiminnallisesti oikeissa yhteyksissään, jotta tieto linkittyisi käytännön toimintaan ja olisi myöhemminkin mielessä.