Toteutusvinkki 1

Vartio tutkii lippukunnan retki- tai leirialueen tai jonkun muun vesistöalueen karttaa. Tehtävänä on löytää kartalta mahdollisia vaaranpaikkoja. Vaarallisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen putoavien rantapenkereiden vierustat, järvessä olevien lähteiden kohdat, vedenalaisten karien ympäristö ja virtaavat paikat. Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Myös kaislat tekevät jäästä reikäisen ja samalla hauraan.