Toteutusvinkki 1

Vartionjohtaja toimii avuntarvitsijana ja hänet maskeerataan tekoverellä. Vartiolaisten tehtävänä on auttaa häntä käyttäen kololta tai retkipaikalta löytyviä välineitä. Vartionjohtaja kertoo lopuksi muille, miltä autettavana oleminen tuntui. Tässä yhteydessä on hyvä harjoitella ymmärtämään potilaan rauhoittelun merkitystä.