Toteutusvinkki 1

Muiden huomioiminen ja auttaminen kuuluvat partiotoimintaan. Joukkue keskustelee siitä, mitä palvelu heille merkitsee ja miksi auttaminen on tärkeää. Seikkailijat miettivät, miten voisivat päivittäin olla avuksi toisille ja huomioida pienetkin vaikutusmahdollisuudet niin, että jokaisella olisi hyvä olla kotona, koulussa, partiossa ja kaikkialla muuallakin.

Joukkue täyttää Hyvä työ -kortteja tai järjestää palvelutempauksen, osallistuu keräykseen tai talkoisiin. Seikkailija ei vielä välttämättä osaa tai pysty tarjoamaan apuaan kaikissa tilanteissa. Kun tehdään seikkailijajoukkueen ulkopuolelle suuntautuvaa palvelutempausta, sammon pitää muistaa, että seikkailijaikäiselle on vielä suuri kynnys ottaa yhteyttä hänelle aivan vieraaseen aikuiseen. Tällaistä vastuuta ei voi jättää seikkailijavartionjohtajalle. Jotta ulkopuolisetkin ymmärtäisivät oikein palvelutempauksenne, on parasta että sampo hoitaa yhteydenpidon. Palvelutempausten suunnittelu voi olla 10- – 12-vuotiaille aluksi hankalaa. Sammon pitää tarjota esimerkkejä ja helposti lähestyttäviä kohteita; seikkailijan perheenjäsenten tai naapureiden auttaminen voi aluksi olla sopiva tehtävä.