Toteutusvinkki 1

Sampo näyttää mallisolmun paksulla köydellä ja kertoo paalusolmun käyttökohteista. Sampo ohjeista vartionjohtajat harjoittelemaan paalusolmun tekoa yhdessä vartion kanssa. Sampo laitaa nähtäville mallikuvia (esim. solmukirja, taitokirja, moniste) ja tarkista seikkailijoiden solmut. Tarvittaessa solmun tekeminen voi näyttää ja kertaa uudelleen.

Paalusolmu on hyvä opetella sitomaan paaluun, renkaaseen ja itsensä ympärille.