Toteutusvinkki 1

Joukkue pystyttää yhdessä puolijoukkueteltan. Sampo jakaa makuupaikat seikkailijoille järkevästi ja neuvoo majoittumisessa. Joukkue sopii kipinävuoroista ja käy kipinämikon tehtävät läpi. Seikkailijat ovat kipinässä pareittain. Johtajat tai mukana olevat vanhemmat retkeläiset hoitavat yösydämen kipinävuorot.
Lisää ohjeita mm. lumiankkureista ja solmuista on Reppu-kirjassa. Talviteltassa yöpymiseen yhdistyy luonnollisesti kipinässä-aktiviteetti, jossa käydään läpi kipinämikon ohjeet (ks. Reppu-kirja).

Tarvikkeet: puolijoukkueteltta ja pystyttämisvälineet: salkosarja tai riukua, narua, halkoja lumiankkureiksi, kirves, rautalapio, lumilapio, saha, puukko, kiilojen hakkaamista varten leka tms.