Toteutusvinkki 1

Seikkailija ei vielä hahmota koko partioliikkeen tai lippukunnan organisaatiota, mutta on tärkeää aloittaa tutustuminen oman ryhmän ulkopuolisiin partiolaisiin. Mukavin tapa laajentaa seikkailijajoukkueen tietämystä lippukunnan eri toimijoista on tutustua oman lippukunnan sisällä johonkin toiseen ikäkausiryhmään. Tehdään yhteinen retki, järjestetään kisat tai illanvietto.

Tutustutaan myös lippukunnanjohtajaan. Pyydetään lippukunnanjohtaja kokoukseen pitämään osa kokouksesta, iltahiljentyminen tai vaikka koko kokous. Lippukunnanjohtaja voi esittäytyä ryhmällesi myös jossakin lippukunnan yhteisessä tapahtumassa.