Toteutusvinkki 1

Lauma käy ensin yhdessä lävitse puukon turvallisen käytön. Veistelyn harjoittelu aloitetaan sytykkeiden valmistamisella. Tämän jälkeen jokainen vuolee itselleen sopivan tikun makkaran, vaahtokarkin tai tikkupullan paistoa varten. Akela varaa paikalle sopivaa paistettavaa.