Toteutusvinkki 1

Harjoitellaan lokikirjan pitoa ensin kololla valokopioituihin lokikirjan tyhjiin sivuihin. Sampo kertoo joukkueelle tarinan, jossa tietyt henkilöt lähtevät merelle purjehtimaan. Tarinassa edetään kuten merelläkin: käynnistetään kone, nostetaan ja lasketaan purjeita, ohitetaan paikkoja, koetaan erilaisia säätiloja, manöveroidaan, ankkuroidaan, rantaudutaan, tehdään mob-harjoitus ja varaudutaan kaikenlaisiin sattumuksiin. Tarinassa kannattaa olla lokikirjaan merkittävien tapahtumien lisäksi reippaasti höystettä, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Seikkailija täyttävät tyhjää lokikirjan sivua tarinan edetessä. Verrataan lopuksi tarinoita ja kerrataan, mitä todellisuudessa lokikirjaan merkitään.