Toteutusvinkki 1

Iltahiljentyminen on osa kokousta. Yhteinen hetki kokouksen lopuksi voi olla monelle viikon ainoa mahdollisuus pysähtyä ajattelemaan asioita pintaa syvemmältä. Sampo jakaa iltahiljentymisvuorot joukkueen kesken esimerkiksi pareittain. Merkitään vuorot toimintasuunnitelmaan jo kauden aluksi. Mietitään samalla, millaisia kokouksen lopetuksia aiemmin on ollut ja millainen iltahiljentyminen voi olla. Sovitaan yhdessä peruskuvio, jonka avulla seikkailijat suunnittelevat oman iltahiljentymisensä.

Sampo jää kokouksen päätteeksi hetkeksi kololle seuraavan viikon iltahiljentymisen pitäjien kanssa ja käy suunnitelma läpi.