Toteutusvinkki 1

Perusteita voi käydä kolollakin läpi, mutta todellinen osaaminen syntyy vain käytännössä tekemällä. Seikkailijat harjoittelevat parhaiten köytöksiä rakentamalla retkillä tarpeellisia rakennelmia, kuten tuuletuspuita tai kolmijalkoja. Sampo antaa joko joka vartiolle eri rakennelman tehtäväksi tai kisataan siitä, kuka rakentaa valitun rakennelman nopeimmin tai kestävimmäksi.