Toteutusvinkki 1

Mitä voi sattua? Seikkailijat jakautuvat vartioihin. He keksivät erilaisia tilanteita, mitä talvileirillä voi sattua. Samalla seikkailijat pyrkivät myös keksimään ratkaisun kuhunkiin keksittyyn ongelmaan. Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että vartiot keskittyvät puuhaan eikä pohdintoja lyödä leikiksi. Sampo huolehtii myös siitä, että suunnitelmissa pohditaan se, miten loukkaantunut saadaan pois metsästä.