Toteutusvinkki 1

Jokainen seikkailija kirjoittaa paperille listan niistä varusteista, joita hän aikoo talvileirille ottaa mukaan. Listat käydään lävitse, ylimääräiset tavarat karsitaan ja puutteet listassa korjataan.