Toteutusvinkki 1

Joukkue järjestää myyjäiset. Edellisessä kouksessa käydään läpi, kuinka myyntitilanteessa toimitaan. Myyntituotteiden suunnittelun ja valmistuksen lisäksi seikkailijat päättävät yhdessä, mihin myyjäisistä saatu tuotto lahjoitetaan.