Toteutusvinkki 1

Vartio esittää pantomiimien avulla julkisuuden henkilöitä. Seikkailijat voivat käyttää apunaan kololta löytyviä esineitä. Tarvittaessa julkisuuden henkilön ilmeitä ja elekieltä voidaan tarkastella esimerkiksi videoiden avulla.