Toteutusvinkki 1

Seikkailija vierailee kotiseutunsa historiallisesti merkittävässä kohteessa. Kyseessä voi olla esimerkiksi linna, muinaishauta, kirkko, taistelupaikka tai muu vastaava. Sampo auttaa seikkailijaa vierailun järjestämisessä. Seikkailija tutkii kohteen esittelyistä, mikä merkitys kohteella on ollut paikkakunnan historiassa. Entä onko tapahtumalla tai kohteella merkittävä asema Suomen historiassa?