Toteutusvinkki 1

Tämä aktiviteetti kannattaa toteuttaa isommalla porukalla kuin oman joukkueen kesken. Lippukunnan johtajat voivat valmistella ensiapuharjoituksen esimerkiksi lippukunnan hätäensiapu-taitomerkkiä tekeville seikkailijoille tai selviytysmistarppoa toteuttaville tarpojille. Harjoitus voi myös olla osa vuoden aikana opittuja taitoja kertaavaa sepeliä.