Toteutusvinkki 1

Tämä aktiviteetti sopii hyvin toteutettavaksi retkellä. Seikkailijat liikkuvat metsässä yksi tai pareittain ja yrittävät löytää mahdollisimman paljon eri eläinten jättämiä jälkiä. Seikkailijat pyrkivät tunnistamaan eläimet jätettyjen jälkien perusteella. Apuna voi käyttää esimerkiksi WSOY:n kirjaa Mikä tästä meni? sekä muita luontokirjoja.