Toteutusvinkki 1

Seikkailijat valitsevat yhden rannan ja havainnoivat siihen kohdistuvaa ihmisen vaikutusta. Havainnoinnin kohteena voivat olla esimerkiksi rakennukset, kulkuneuvot ja roskat. Samalla seikkailijat miettivät, miten nämä vaikuttavat Itämereen. Ovatko vaikutukset positiivisia vai negatiivisia? Entä miten mahdollista vahingollista vaikutusta voisi estää? Samalla on hyvä pohtia sitä, millaiselta ranta on näyttänyt esimerkiksi 50 vuotta sitten. Melko todennäköistä on, että silloin ihminen on vaikuttanut vähemmän rantaan ja siten Itämereen.