Toteutusvinkki 1

Seikkailijat tutustuvat Itämeren suojelua koskeviin päätöksiin, projekteihin ja toimenpiteisiin. Hakusanoilla ”Itämeren suojelu” saa linkkejä sivuistoille, joista asiasta kerrotaan. Ympäristöministeriön Itämeren suojeluun keskittyvä sivusto kertoo parhaiten valtion toimet.
Seikkailijat jakautuvat vartioihin tai pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä ottaa jonkin näkökulman tarkasteltavakseen. Yksi voi esimerkiksi tutkia, miksi Itämerta pitää suojella. Toinen voi tarkastella öljyvahinkoihin liittyviä tekoja, kolmas puolestaan keskittyä johonkin kampanjaan tutustumiseen. Kun ryhmä on perehtynyt omaan aiheeseensa, se opettaa itse oppimansa asian muille. Opettaminen voi tapahtua kertomisen lisäksi kuvin, lauluin, räpein ja niin edelleen.