Toteutusvinkki 1

Tämä aktiviteetti kannattaa toteuttaa onkiretkellä. Seikkailijat varaavat mukaan syötiksi käyviä materiaaleja. He vertailevat, mitkä toimivat syöttinä parhaiten. Syöttivertailusta voi kirjoittaa jutun esimerkiksi lippukuntalehteen.