Toteutusvinkki 1

Vartio lähtee pienelle pyöräretkelle kolon lähiympäristöön. Vartio koettaa ajaa pyörillä mahdollisimman monenlaisia teitä pitkin (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain, maantien reuna). Jos kolon lähistöltä löytyy vain yhdentyyppisiä teitä, vartio tekee esimerkiksi katuliiduilla lisämerkintöjä asfaltille vähäliikenteisessä ympäristössä. Samalla harjoitellaan kääntymistä sekä suojatien käyttöä ja tien ylittämistä ilman suojatietä.