Toteutusvinkki 1

Uusia leikkejä löytää erilaisista leikkikirjoista ja netistä esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton kotisivuilta (vanhempainnetistä ja nuortennetin tukioppilasmateriaaleista) tai hakusanalla ”palloleikit”. Leikkikirjoja löytyy kirjastoista.