Toteutusvinkki 1

Kukin seikkailija tai jokainen vartio valitsee yhden eläimen, jonka pistos tai purema on ihmiselle haitallinen. Seikkailijat valmistavat valitsemastaan eläimestä esittelyn muulle vartiolle. Esittelystä tulee käydä ilmi eläimen ulkonäkö, paikka, jossa eläimen voi kohdata sekä ensiapu eläimen piston tai pureman jälkeen. Ampiaisen ja kyyn lisäksi mukaan kannattaa valita myös esimerkiksi punkki ja hirvikärpänen.