Toteutusvinkki 1

Seikkailijat kokeilevat selin kelluntaa (keuhkot täyteen ilmaa hengitystä pidättäen).
– kellunta X- /meritähtiasennossa, I-/tikkuasennossa
Seikkailijat kokeilevat, kuinka käsien paikan vaihtaminen tai se, että keuhkot ovat tyhjät, vaikuttaa kelluntaan.