Toteutusvinkki 1

Seikkailijat opettelevat erottamaan käsitellyt kuvat aidoista. Sampo tuo paikalle joukon erilaisia kuvia, esimerkiksi lehdistä leikattuja tai netistä tulostettuja. Seikkailijoiden tehtävänä on tunnistaa, milloin kuvaa on käsitelty ja millä tavalla.