Toteutusvinkki 1

Vierailemme TE-palveluissa tai korkeakoulun urapalvelussa / opinto-ohjaajalla. Millaisia palveluja niissä tarjotaan nuorille työnhakuun? Saimmeko uusia vinkkejä? Mitä keinoja vierailukohteessa suositeltiin oman työnhaun tehostamiseksi?