Toteutusvinkki 1

Osallistun pelastautumiskurssille. Kurssin tavoitteena on harjoitella toimintaa merionnettomuustilanteessa ja antaa valmiudet henkilökohtaiseen selviytymiseen. Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä vaativista käytännön harjoituksista. Harjoitusten luonteesta johtuen kurssille tarvitaan hyvää normaalia peruskuntoa ja haasteita pelkäämätöntä asennetta. Kurssia järjestää Suomen Partiolaiset.