Toteutusvinkki 1

Keräämme omakohtaisia läheltä piti-tilanteita. Mietimme miten, olemme antaneet niissä henkistä ensiapua. Mikä meni hyvin ja mikä olisi voitu tehdä toisin. Tietoa henkisen ensiavun antamiselle löytyy esimerkiksi Punaisen Ristin ensiapuohjeista.