Toteutusvinkki 1

Käymme ensiapukurssin ja opetamme tietomme sieltä muille. Ohjattavat voivat olla esimerkiksi toisia johtajia ja muita vaeltajia, nuorempia ikäkausia tai partion ulkopuolisia tahoja. Opetustilanteet voivat vaihdella leiristä kokoukseen. Tarkoitus on luoda partioon sopivia käytännönläheisiä ja realistisia harjoitustilanteita, joissa osallistujat pääsevät kokeilemaan suositusten mukaisen ensiavun antamista.