Toteutusvinkki 1

Keskustelemme omakohtaisista kokemuksista liittyen kuolemaan ja vakaviin onnettomuuksiin. Pohdimme, miten haluamme tulla kohdatuksi läheisen kuoleman jälkeen. Onko kokemuksissamme hyviä tai huonoja muistoja siitä, miten tilanteita on käsitelty?