Toteutusvinkki 1

Teen koko projektista SWOT-analyysin (sisäiset vahvuudet ja heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja uhat). Teen varasuunnitelman erityisesti heikkouksia ja uhkia varten.