Resurssitarkastelu

Teen projektin suunnitelmista resurssitarkastelun. Esimerkiksi leirin tarpojaohjelmaa suunnitellessa selvitän, paljonko tarvitsen suunnitelmien toteutumiseen rahaa, henkilöresursseja, toteutustilaa ja tarvikkeita. Tämän jälkeen vertaan niitä koko leirin budjettiin, odotettavissa olevaan osallistujamäärään, tilaan ja käytössä oleviin tarvikkeisiin. Selvitän, onko minulla suunnitelmiini tarpeelliset resurssit saatavillani. Pohdin esimerkiksi kuinka paljon tarvitsen ihmisiä ohjelman toteuttamiseen ja vertaan tätä lukua toteuttajaikäisten osallistujamäärään (jääkö minulle tarpeeksi tekijöitä muun ohjelman, keittiön ja huollon vaatimien henkilöiden jälkeen.)